Av. Osman Can ARIKAN, LL.M


Osman Can ARIKAN, Bilkent Üniversitesi’nden mezun olduktan sonra yüksek lisans eğitimi için yurt dışına gitmiştir. 2016 yılından bu yana büromuzda çalışmakta olup, özellikle Fikri Mülkiyet konusundaki davalar üzerinde çalışmaktadır. Tez konusu “Üç Boyutlu Markalar ve Korumanın Start-Up’lar Üzerindeki Etkileri” olup üç boyutlu markalar ve gelişen ekonomideki önemli hususlardan olan Start-Up’lar ile ilgilidir. Markalar konusunda uzman olan Osman Can ARIKAN, ulusal, çokuluslu ve uluslararası şirketleri mahkeme nezdinde temsil etmekte olup müvekkillerimize bu konularda hukuki danışmanlık vermektedir. İleri derecede İngilizce bilmektedir.

Eğitim
Lisans Eğitimi: Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi – Ankara – 2016 
Yüksek Lisans Eğitimi: Tilburg Üniversitesi – Hollanda – 2017