Av. Serdar ARIKAN


Serdar Arıkan, 1979 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. 1982'de Exeter/İngiltere’de dil eğitimini tamamlamıştır. 1982 Yılında Taşova Hakimi olarak göreve başlamıştır. Sonrasında Boğazliyan Hakimi (1983-1986), Hınıs Hakimi (1986-1991), Emirdağ Hakimi (1991-1992), Yargıtay Tetkik Hakimi (1992-1997), Ankara 31. Asliye Hukuk Hakimi (1997-2002), Ankara 1. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi Başkanı (2003-2004), Ankara Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi Hakimi (2004-2008) olarak emekli olmuştur. 2008'den günümüze de Arıkan & Arıkan Avukatlık Bürosunda çalışmalarını sürdürmektedir. İngilizce bilmektedir.

Eğitim
1975-1979 Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
1981-1982 Exeter/İngiltere’de dil eğitimi 
1990-1991 İngiliz Ceza Hukuku Alanındaki Son Gelişmelerle ilgili olarak İngiltere’de eğitim 
1997-1998 Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Kamu Yönetimi Uzmanlık Programı Yüksek Lisans 
2002-2003 Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları konularında aşağıda belirtilen ülke ve eğitim/öğretim merkezlerinde meslek içi eğitim alınmıştır.
2002-2011 Fikri Mülkiyet Hukuku Uygulamaları Bağlamında Çalışma Ziyareti Yapılan Yerler:
    a. Europe Patent Office– Münih/F.Germany,
    b. World Intellectual Property Organization, Bern, Switzerland 
    c. OHIM, Alicante/Spain
    d. Federal Patent Court, Münih/F.Germany
    e. Customs Research Centre, Münih
    f. USPTO, United States Patent and Trademark Office
    g. Sweden Patent Office, Stockholm-Sweden
    h. Czech Republic Ceely Foundation– Prag/ Czech Republic
    i. CIIPS, Centre of International Intellectual Property Studies in Strazbourg
2002- 2011 Fikri Mülkiyet, İnsan Hakları, Sınai Haklar, Veri Korumaları, Kişisel Veri Korumaları ve Liberal Devrimin Çin Üzerindeki Etkileri konularında değişik tarihlerde konferans, inceleme ve sunum yapma amaçlı iştirak edilen ve İngiltere, Almanya, İsviçre, İspanya, Fransa, İtalya, İsveç, Çek Cumhuriyeti, Amerika Birleşik Devletleri ile Çin’i kapsayan çok sayıda çalışma ziyaretleri olarak İngiltere’de eğitim.

Makaleler

- Orman Hukuku, Meralar ve Yaylalar 
- İnsan Haklarıyla İlgili Uluslararası Sözleşmelerin Türk İç Hukukundaki Yeri 
- Patent ve Faydalı Modellerin Hükümsüzlüğü, Sona Ermesi 
- Endüstriyel Tasarımlar ve İhtiyati Tedbirler 
- Tescilsiz Markalar ve Uygulama Sorunları 
- FSEK Bağlamında Bilgisayar Programlarının Korunması 
- İngiliz Ceza Hukuku Alanındaki son Gelişmeler 
- Orman Kadastrosuna İtiraz Davaları 
- Fikri Hakların Etkin Korunması Alanındaki Mevcut Eksiklikler ve Çözüm Önerileri; Türkiye’deki Durum 
- Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemeleri -Yurt içi ve yurt dışı toplantılarında bir dizi konferans ve sunumlar.