Av. Sezin KARA


Av. Sezin KARA; TED Ankara Koleji IB Programından 2013 yılında mezun olarak, Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ndeki öğrenimini 2017 yılında tamamlamıştır. ARIKAN & ARIKAN Avukatlık Bürosu bünyesindeki Yasal Avukatlık Stajı’nın bitiminin ardından, 2018 yılında avukatlık kariyerine başlamıştır. Halihazırda özel hukuk yüksek lisans öğrencisi olan Av. Sezin KARA bu kapsamında; Ticari İşletme Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku, Borçlar Hukuku ve bilhassa Fikri Mülkiyet Hukuku ile ilgilenmektedir