Şirketler Hukuku


Arıkan Avukatlık Ortaklığı olarak müvekkillerimize Şirketler Hukuku alanında, yerli ve yabancı şirketlerin kuruluş, infisah, birleşme/devralma ve tür değiştirme işlemlerinde danışmanlık verilmektedir. Bunlara paralel olarak, şirket genel kurul toplantılarının yapılması, sermaye artırımları/indirimleri, sermaye piyasası mevzuatı kapsamında danışmanlık, haksız rekabetin önlenmesi konusunda danışmanlık, hisse senetleri ve tahvillerle ilgili işlemler ve hukuki durum tespit raporlaması hizmetleri sunulmaktadır.