İş Hukuku


Arıkan& Arıkan Avukatlık Ortaklığı olarak İş Hukukuna ilişkin davalarda müvekkillerimize danışmanlık ve gerekli durumlarda mahkemeler nezdinde avukatlık hizmeti sunulmaktadır. İş hukuku alanında özellikle hizmet tespit davaları, işçi alacakları davaları (fazla mesai, yıllık izin, hafta tatili, ulusal bayram gün ve tatili ücreti, ihbar ve kıdem tazminatı, ayrımcılık tazminatı, sendikal tazminat vb.) işe iade davaları, mobbingten doğan uyuşmazlıklar, iş kazasından doğan maddi ve manevi tazminat davaları, ihbar/kıdem tazminatına ilişkin davalara ilişkin olarak avukatlık hizmetleri büromuz tarafından verilmektedir. Bütün bunlara ek olarak ayrıca iş hukukuna ilişkin sözleşmelerin hazırlanması noktasında da hizmet verilmektedir.