Tapu İptal Tescil Davaları


Arıkan&Arıkan Avukatlık Ortaklığı olarak müvekkillerimize muvazaalı işlemler hakkında danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Bu hizmetimiz, muvazaalı işlemin tespiti, iptali ve gerektiğinde mahkemeler nezdinde gerekli işlemlerin yapılmasını kapsamaktadır. Ayrıca Arıkan&Arıkan Avukatlık Ortaklığı olarak Ölüme Bağlı Tasarruflar, Vasiyetnameler ve Miras Sözleşmeleri ve benzeri sözleşmelerinhazırlanması ve gerekli işlemlerin yapılması konusunda danışmanlık hizmeti sağlamaktayız.