Eşya Hukuku


Eşya hukuku alanında tapu iptal ve tescil davaları, haksız işgal (ecrimisil) davaları, tespit davaları, ipotek ve rehin tesisine ilişkin davalar, kat mülkiyetinden kaynaklanan davalar, zilyetliğe ilişkin davalar, iştira/şufa/vefa hakkına ilişkin davalarda müvekkillerimize hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti verilmektedir.Ayrıca, Kat Mülkiyeti Hukuku’ ndan kaynaklanan uyuşmazlık ve davalarda özellikle site yönetimlerine ve apartmanlara hukuki destek verilmektedir.