Fikri ve Sınai Haklar Hukuku


Patent ve Faydalı Model

Arıkan&Arıkan Avukatlık Ortaklığı, patent ve faydalı model tescil işlemleri, başvuruların yapılması, Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde işlemlerin takibini konusunda danışmanlık hizmeti vermektedir. Ayrıca patent ve faydalı model haklarından doğan uyuşmazlıklar için gerek alternatif uyuşmazlık çözümü (ADR) gerekse mahkemeler nezdinde avukatlık ve tahkim danışmanlığı hizmetleri sunmaktadır. 

Arıkan&Arıkan Avukatlık Ortaklığı başta farmakolojik ürünler olmak üzere, kimyasal ürünler, tekstil, otomotiv, yazılım, tıbbi cihazlar ve benzeri birçok endüstriyel alan ile ilgili patent hakkına dayalı davalarda avukatlık hizmeti sunmaktayız. 

Marka

Arıkan&Arıkan Avukatlık Ortaklığı Marka hususunda Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde tescil işlemlerinin takibi ve sonuçlandırılması konusunda danışmanlık hizmeti vermektedir. Ayrıca yetkili kurum nezdinde tescil işlemlerinin başarılı olamaması veya beklenilen sonucun alınamaması durumunda yetkili mahkemeler nezdinde “Kurum kararının iptal, marka hükümsüzlüğü/iptali” ve benzeri konularda gerekli hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetini sunmaktadır.

Bunlara ek olarak, Arıkan&Arıkan Avukatlık Ortaklığı markalarla ilgili “Tek Satıcılık, Lisans Devir, Kullanım Hakları vb” sözleşmelerinin hazırlanması ve gerekli işlemlerin yapılması konusunda da hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktadır. 

Telif

Arıkan&Arıkan Avukatlık Ortaklığı olarak Fikri ve Sanat Eserleri özelinde müzik, edebiyat, fotografik eserler, mimari eserler, sinematografik çalışmalar, bilgisayar yazılımı ve veritabanları, televizyon program formatları gibi alanlarda hizmet sunmaktayız.

Arıkan&Arıkan Avukatlık Ortaklığı olarak Telif Hakları alanındaki hizmetlerimiz, telif haklarına ilişkin çeşitli sözleşmeler, lisans, temlik, kullanma ve yararlanma sözleşmeleri ve eser hakkındaki hakların devri konusunda gerekli sözleşmelerin hazırlanması ayrıca taraflar arasındaki sulh görüşmelerini kapsamaktadır.